Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes

Koondame soome-eestlased ühe katuse alla FeaturesFeatures

Koostöös ja koos tegemises peitub jõud. Koos oleme tugevamad ja saame toetada kaasmaalaste hakkamasaamist ning kodunemist Soomes.

Palju meid on?

2020 aastal elas Soome Statistikaameti andmetel 50 866 EV kodaniku

Info

EOVS pakub päevakohast infot Soome kohta, edendab kultuurivahendust ja loob värskeid kontakte.

EOVS

EOVS on asutatud 30.11.2020 - viie soome-eestlaste seltsi poolt: AnniLa ry, Tampere Eesti Klubi ry , Eesti Kultuuri Selts Mihkel ry, ET Teater ry ja Päris-Soome Eesti-Keskus ry .

EOVS-i neljas asutajaliige on AnniLa Ry Helsingist, keda esindab
Annika Madisson.
Annika on abielus, uhke 5 lapse ema ja uhke 1 imelise printsessi vanaema. Soomes on elanud 2009 aasta sügisest.
“Mind köidavad uued ja põnevad projektid ning ettevõtmised. Mul on unistuste amet, tänu millele olen igal hommikul täis energiat ja rõõmu. Teen oma tööd armastusega ja teate, sellest polegi mingit vaeva. Minu motoks on: „Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!“ Mõttelend ja unistused käivad alati kõrgelt, sest muidu ma ei oleks see, kes ma olen ja seal, kus ma praeguseks olen.
Alustasin enda teostamisega ja aktiivsema tegevusega Helsingis Eestikeelse Hariduse Seltsi esimehena 2010 ja sellele tuli loomulik järg enda suuremaks teostamiseks mittetulundusühingu loomine. Löön kaasa erinevate seltside tegemistes-töödes, olin ESTO2019 Helsingi lastetoimkonna juht ja Noorte Tulevikukonverentsi abijuht.
Mittetulundusühing AnniLa Ry on asutatud 27.09.2011.
Meie liikmeteks on iga pere, kes osaleb AnniLa Ry tegevuses (mängukoolid, laagrid, klubid, lasteaed jne). Meie suurim liikmeskond on Soomes elavad eestlastest pered.
Tegevuse eesmärgiks on edendada ja toetada eestikeelset õpet, laagrite, ekskursioonide, väljasõitude, visiitide, koolituste, keelekursuste, teatrite ja muusikaürituste korraldamist. Säilitada ja toetada Soomes elavate eestlaste kultuuri ja identiteeti. Eesmärgiks oli asutada eesti keelne lasteaed Helsingis (asutatud 2012aastal). Ühingu tegevus toimub Anni Lasteaia ruumides Asemapäällikönkatu 5, Helsingi.
Hetkel on meie suurimaks tegevusvaldkonnaks lasteaed. Lasteaias osaleb igapäevaselt 56 last eesti keelsetest peredest, vanuses 9 kuud – 7 aastat. Lisaks lasteaiale on meie majas traditsiooniks saanud üritused Soomes elavatele eestlastest peredele: ”Eesti laste OMA Jõulupidu”, suvelaager koolilastele, öödiskod, perelaager, huviringid lastele ja täiskasvanutele, laste teatriõhtud, südamenädala korraldamine oma piirkonna asutustele, oleme praktikalasteaiaks kohalikele ametikoolidele ja Tallinna Ülikoolile, osaleme rahvusvahelistes projektides jne. Kes teeb, see jõuab! Ja koos me jõuame palju!”/Annika Madisson, 19.10.2021

Foto: erakogu

#EOVS

#eestlasedsoomes

#soomeeestlased

#virolaisetsuomessa

#annilary

Tampere Eesti Klubi ry on kolmas EOVS asutajaliige, kes sai aprillis 25. aastaseks ja tähistab seda 9. oktoobril 2021!Oleme eestikeelsed, eestimeelsed ja hoiame oma juuri, ka toidu- ja rahvuskultuuri!

TEK-i esindaja on Annela Liivat.Annela on elanud Soomes kuus aastat, neist neli Tamperes. Õpetab eesti keelt rahvaülikoolides ja on tegus eestluse hoidja Pirkanmaal ja Soomes. Annela on Tampere Eesti Klubi ry juhatuse esimees, Soome Eesti Noored ry asutajaliige ja mentor, ESTO2019 Helsingi toimkonna asejuht ja on tunnustatud EV välisministeeriumi rahvadiplomaadi nimetusega. Ta on aktiivne soome-eestlaste seltside töös alates 2014 a ja kuulub Eestikeelse Hariduse Seltsi. “Pean oluliseks koostööd ja suhtlemisoskust. Unistan suurelt ja tegutsen sihikindlalt. Palju on tehtud ja palju veel kindlasti ootamas ees! Koos teiega!”

Annela Liivat /7.10.2021

#EOVS

#eestlasedsoomes

#üleilmneeestikeelenädal2021

#TampereEestiKlubi25

#hoiameühte

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes Ry jätkab asutajaliikmete tutvustamist, täna räägime soome-eestlaste teatrist – ET Teater ja nende esindajast Mait Lepikust.

Mait on elanud Soomes 10 aastat. 6 aastat tagasi asutas Mait ET Teatri ja on tänaseni selle kunstiliseks juhiks. Teater on tuntud nii Soomes kui välismaal ning aitab elus hoida nii eesti keelt kui kultuuri Soomes. Mait on olnud aktiivne soome-eestlaste seltside töös ning üks EOVSi loomise algatajatest. Mait endast: “Teater on kaduv kunst, kuid töövahendina omakeelsuse ja kultuuri säilitamisel on ta hindamatu! Sellepärast künnangi ma kultuuripõldu, et eestikeelse kirjanduse lavastamise kaudu tuua väliseestlasteni kodumaiste autorite loomingut ning seeläbi aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele Soomes elavate rahvuskaaslaste hulgas. Üritame koos ET Teatriga kujundada ja suurendada eestlaste ühtekuuluvustunnet ja seeläbi aidata kaasa rahvusvahelise eestluse kujundamisele, eestluse tunde suurendamisele, et meie pisike Eesti paistaks kõigile sootuks suurem ja võimsam kui ta pindala.“

#EOVS

#eestlasedsoomes

#soomeeestlased

#virolaisetsuomessa

#etteater

Oleme avatud koostööks kõikide soome-eestlaste seltside/seltsingute/toimijatega

Meid on palju ja meie tegemistel ja toimetamistel on erinevad vormid. EOVS saab kaasa aidata nii teie toimimisele kohtadel juriidilise/tehnilise nõustamisega - kõik selleks, et kõikidel soome-eestlastel oleks elu uuel asukohamaal lihtsam ja mõnusam.