Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes Ry jätkab asutajaliikmete tutvustamist, täna räägime soome-eestlaste teatrist – ET Teater ja nende esindajast Mait Lepikust.

Mait on elanud Soomes 10 aastat. 6 aastat tagasi asutas Mait ET Teatri ja on tänaseni selle kunstiliseks juhiks. Teater on tuntud nii Soomes kui välismaal ning aitab elus hoida nii eesti keelt kui kultuuri Soomes. Mait on olnud aktiivne soome-eestlaste seltside töös ning üks EOVSi loomise algatajatest. Mait endast: “Teater on kaduv kunst, kuid töövahendina omakeelsuse ja kultuuri säilitamisel on ta hindamatu! Sellepärast künnangi ma kultuuripõldu, et eestikeelse kirjanduse lavastamise kaudu tuua väliseestlasteni kodumaiste autorite loomingut ning seeläbi aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele Soomes elavate rahvuskaaslaste hulgas. Üritame koos ET Teatriga kujundada ja suurendada eestlaste ühtekuuluvustunnet ja seeläbi aidata kaasa rahvusvahelise eestluse kujundamisele, eestluse tunde suurendamisele, et meie pisike Eesti paistaks kõigile sootuks suurem ja võimsam kui ta pindala.“

#EOVS

#eestlasedsoomes

#soomeeestlased

#virolaisetsuomessa

#etteater

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry tutvustab asutajaliikmeid ja alustab Turu Eesti Keskuse esindaja Ülle Priksiga!

Ülle on elanud Soomes 8 aastat. Ta on olnud aktiivne soome-eestlaste seltside töös 2014 aastast. Ülle kuulus ESTO2019 Helsingi toimkonda ja on tunnustatud EV välisministeeriumi rahvadiplo-maadi nimetusega.Ülle endast: “Hoian väga paljude eestlaste kätt nii Turus kui Soomes! Nõustan, julgustan, muretsen, rõõmustan – ühesõnaga aitan inimesi elu-oluga Soomes hakkama saada!”

#EOVS

#eestlasedsoomes

#soomeeestlased

#virolaisetsuomessa

#turueestikeskus