Tampere Eesti Klubi ry on kolmas EOVS asutajaliige, kes sai aprillis 25. aastaseks ja tähistab seda 9. oktoobril 2021!Oleme eestikeelsed, eestimeelsed ja hoiame oma juuri, ka toidu- ja rahvuskultuuri!

TEK-i esindaja on Annela Liivat.Annela on elanud Soomes kuus aastat, neist neli Tamperes. Õpetab eesti keelt rahvaülikoolides ja on tegus eestluse hoidja Pirkanmaal ja Soomes. Annela on Tampere Eesti Klubi ry juhatuse esimees, Soome Eesti Noored ry asutajaliige ja mentor, ESTO2019 Helsingi toimkonna asejuht ja on tunnustatud EV välisministeeriumi rahvadiplomaadi nimetusega. Ta on aktiivne soome-eestlaste seltside töös alates 2014 a ja kuulub Eestikeelse Hariduse Seltsi. “Pean oluliseks koostööd ja suhtlemisoskust. Unistan suurelt ja tegutsen sihikindlalt. Palju on tehtud ja palju veel kindlasti ootamas ees! Koos teiega!”

Annela Liivat /7.10.2021

#EOVS

#eestlasedsoomes

#üleilmneeestikeelenädal2021

#TampereEestiKlubi25

#hoiameühte